FOTKY s biblickými citátmi, ktoré sú vhodné na všetky typy hrnčekov (biele, farebné, meniace, kónické ) a aj vankúše

Strana 1 z 2
Výsledok 1 - 24 z 32

HRNČEKY s biblickými citátmi

Hrnček klasický biely J 3,16

Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna ...

Predajná cena4,80 €
Štandardná cena:

Hrnček klasický biely Rim. 10 9 -10

Ak ústami vyznávaš Pána Ježiša a v srdci veríš, že Ho Boh ...

Predajná cena4,80 €
Štandardná cena:

Hrnček klasický biely Mat 11,28

Poďte ku mne všetci, ktorí pracujete a ste obtiažení, a ja ...

Predajná cena4,80 €
Štandardná cena:

Hrnček klasický biely Izaiáš 41,10

Neboj sa, veď som s tebou ja, neobzeraj sa, veď ja som ...

Predajná cena4,80 €
Štandardná cena:

Hrnček klasický biely Fil. 4,4

Ustavične sa radujte v Pánovi!

Predajná cena4,80 €
Štandardná cena:

Hrnček klasický biely Žalm 32,8

Dám ti múdrosť a poučím ťa o ceste, ktrou máš kráčať...Žalm ...

Predajná cena4,80 €
Štandardná cena:

Hrnček klasický biely Jer. 29,11

Ja poznám zámer, ktorý mám s vami hovorí Pán. Sú to ...

Predajná cena4,80 €
Štandardná cena:

Hrnček klasický biely Iz. 46,4

Ja som až do vašej staroby ten istý, až do šedín vás budem ...

Predajná cena4,80 €
Štandardná cena:

Hrnček klasický biely Hbr. 13,5

Boh povedal: Nezanechám ťa, ani ťa neopustím!

Predajná cena4,80 €
Štandardná cena:

Hrnček klasický biely Prísl 3,6

Na všetkých svojich cestách ho poznávaj a on sám ti urovná ...

Predajná cena4,80 €
Štandardná cena:

Hrnček klasický biely Filip. 4 6-7

O nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou ...

Predajná cena4,80 €
Štandardná cena:

Hrnček klasický biely Jk 1,12

Blahoslavený muž, ktorý vydrží skúšku, lebo keď sa osvedčí, ...

Predajná cena4,80 €
Štandardná cena:

Hrnček klasický biely Mt. 11,28

Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ...

Predajná cena4,80 €
Štandardná cena:

Hrnček klasický biely Kol 3,2

Myslite na to, čo je hore, nie na to, čo je na zemi!

Predajná cena4,80 €
Štandardná cena:

Hrnček klasický biely NM 6,24

“Nech ťa žehná Pán a nech ťa chráni!

Predajná cena4,80 €
Štandardná cena:

Hrnček klasický biely 1.Kor. 13,4

Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, nevypína ...

Predajná cena4,80 €
Štandardná cena:

Hrnček klasický biely Žalm 19,2

Nebesia rozprávajú o sláve Boha a obloha hlása dielo jeho ...

Predajná cena4,80 €
Štandardná cena:

Hrnček klasický biely 1J 4,16b

Boh je láska; a kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ...

Predajná cena4,80 €
Štandardná cena:

Hrnček klasický biely 1M 9,16

Keď sa na oblaku ukáže dúha, pozriem na ňu a rozpomeniem sa ...

Predajná cena4,80 €
Štandardná cena:

Hrnček klasický biely Žalm 46,2

Boh je naše útočišťe a sila aj najistejšia pomoc v súžení.

Predajná cena4,80 €
Štandardná cena:

Hrnček klasický biely Žalm 121,2

Pomoc mi príde od Pána, ktorý stvoril nebo i zem.

Predajná cena4,80 €
Štandardná cena:

Hrnček klasický biely 2Kor 13,11

...radujte sa, zdokonaľujte sa, povzbudzujte sa navzájom, ...

Predajná cena4,80 €
Štandardná cena:

Hrnček klasický biely Rim 8,28

Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré;

Predajná cena4,80 €
Štandardná cena:

Hrnček klasický biely Mat 5,45b

Lebo on dáva vychádzať slnku nad zlými aj nad dobrými a ...

Predajná cena4,80 €
Štandardná cena:
Strana 1 z 2